Fechtschule Gdańsk

Nazywamy się „Fechtschule Gdańsk” i zajmujemy się badaniem oraz rekonstrukcją Europejskich Sztuk Walki bez zbroi z okresu od Średniowiecza do epoki Nowożytnej.

Pracujemy w oparciu o zachowane źródła historyczne (m.in. traktat Petera von Danzig z 1452 roku), współczesne sztuki i sporty walki.

Stawiamy sobie za cel odtworzenie dawnej sztuki fechtunku europejską bronią białą oraz wypracowanie metodyki bezpiecznego treningu.

DŁUGI MIECZ • SZABLA POLSKA • KORD I PUKLERZ
SZTYLET • ZAPASY • WŁÓCZNIA